Specialisten in jouw regio

Groenewegen & Lukaart

Escudostraat 37
2991 XV Barendrecht

Telefoon
+31 10 52 26 800

Groenewegen & Lukaart is een toonaangevend en onafhankelijk advieskantoor op het gebied van transactieondersteuning, bij o.a. bedrijfsovernames in Zuidwest Nederland.
 
Bedrijven (ver)kopen, waarderen en financieren is, zeer bondig omschreven, wat we doen en waar we goed in zijn. Waar het écht om draait is de manier waarop we dat doen: bevlogen en betrokken

Bevlogen in de zin van hoe we ‘in ons werk staan’. Onze mensen zijn gedreven specialisten op hun vakgebieden. Ons team met ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’ is goed in balans. Wij zijn ambitieus en streven keer op keer naar de beste deal voor u als klant. Door dit te bewerkstelligen, bereiken we wat we willen: De hoogst haalbare kwaliteit.
 
Betrokken zijn we in de zin van hoe wij relaties en projecten benaderen en behandelen:
 
Geïnteresseerd en nieuwsgierig
We zijn geïnteresseerd in u als ondernemer, in uw plannen en ambities. Boven alles zijn we geïnteresseerd in ‘de content’. Zo verdiepen wij ons in de materie en bereiden we ons voor op, bijvoorbeeld, onderhandelingen met geïnteresseerde partijen. Nieuwsgierig zijn we altijd. Nieuwsgierig naar wie u bent, naar uw beweegredenen en motivaties. Daarbij zijn we alert; dat zit in onze natuur en dat hebben we nodig om ons werk goed te kunnen doen.
 
Regionaal en (inter)nationaal
Met drie vestigingen in Zuidwest-Nederland zijn we goed vertegenwoordigd in ons belangrijkste  werkgebied: de zuidwestelijke Delta. Onze mensen kennen de markt in Zeeland, West-Brabant en groot Rotterdam. Daarnaast bedienen we, al dan niet via ons brede netwerk, klanten overal in Nederland en daarbuiten. Als kantoor zijn we aangesloten bij de Euromerger-group, een internationaal netwerk van specialisten op het gebied van fusies en bedrijfsovernames buiten onze landsgrenzen.