Specialisten in jouw regio

Damsté advocaten | notarissen

Hengelostraat 571
Enschede

Telefoon
+31 53 48 40 099

Damsté advocaten | notarissen


Wij werken we met ruim honderd specialisten aan de meest uiteenlopende vragen van onze cliënten. Wij denken vanuit verschillende expertises met u mee en kijken samen met u vooruit. Dat betekent voor ons dat een oplossing niet alleen rekening houdt met uw belangen van vandaag, maar ook bijdraagt aan uw ambities van morgen.

 
Wij adviseren en helpen - soms letterlijk - aan het bureau van onze cliënten. Hoe kleiner de afstand tussen u en ons, zoveel beter is onze dienstverlening.
 
Contactpersonen:
  • Caston Kroep                     fusies en overnames (M&A)
  • Jetse Eringa                       fusies en overnames én financiering & zekerheden
  • Cander van der Veer          financiering & zekerheden
 
  • Dolf Plaggemars                notaris te Enschede
  • Mariette Gitsels                  notaris te Amsterdam

Fusies en overnames:

Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico’s zijn er? Welk bedrijf is geschikt voor een overname? Is synergie mogelijk? Hoe gaan we ons presenteren? Wat is een reële waardering of prijs? En wat als zaken mooier zijn voorgesteld dan ze achteraf blijken te zijn?  
 
Dagelijks worden bedrijven gefuseerd, nemen zij elkaar over of starten bedrijven samen een nieuw bedrijf. Telkens spelen deze vragen. Koop, verkoop, (af)splitsing of fusie is geen alledaags gebeuren. Een dergelijke transactie vraagt om extra aandacht.
 
Onze specialisten zijn in staat om gedurende het gehele proces aan alle betrokken stakeholders de stip op de horizon te laten zien. Zo ontstaat een gedeeld belang en  wordt het beste onderhandelingsresultaat verkregen.
 
Financiering & Zekerheden: 
 
Een juiste verhouding tussen rechten en bevoegdheden over en weer draagt bij aan het vertrouwen tussen ondernemers en financiers.  
In rooskleurige tijden kunnen zaken relatief gemakkelijk adequaat worden georganiseerd. Iedere financiering heeft een eigen regime van condities, voorwaarden, rechten verlichtingen.
 
Banken verstrekken werkkapitaal en zijn bereid de inkoop van zaken of diensten te financieren. Een nieuwe machine kan vaak goedkoper worden gefinancierd bij een specialist, zoals een leasemaatschappij. Aandeelhouders hebben een ander taak. Zij verstrekken risicodragend kapitaal voor het doen van investeringen in een nieuw product of dienst.
 
Zijn de rechten waarover bijvoorbeeld de bank wil beschikken aan een ander gegeven, zal een bank u niet meer willen financieren. Zorg ervoor dat iedere partij over de juiste rechten beschikt. Zo houdt u iedereen aan boord. Ook in geval van (forse) financiële tegenwind. Voor dit soort zaken ben u bij ons ook aan een goed adres.
 
  
Damsté advocaten | notarissen – Oprecht het best!