Terug naar het overzicht

Waardering ondergeschikt aan haalbaarheid financiering

De eeuwenoude discussie over de totstandkoming van prijzen op de markt van vraag en aanbod en het ongrijpbare verschil tussen waarde en prijs is nog steeds actueel. Wat velen zich niet realiseren, is dat de overnameprijs voornamelijk wordt bepaald door een heel ander facet: de financierbaarheid van de onderneming. De haalbaarheid van de financiering is van doorslaggevend belang voor de overnameprijs. Waarde vervult hierbij slechts een indicatief karakter. Waarde en prijs zijn compleet verschillende begrippen, ook in de bedrijfsovernamemarkt. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor afwijkingen tussen de twee bedragen, bijvoorbeeld een verschillende oriëntatie op de toekomst van koper (korte termijn) en verkoper (lange termijn). Het is dan ook van groot belang dat een bedrijfsovernamespecialist de toekomst van een bedrijf in commercieel, bedrijfskundig en financieel opzicht zo weet op te tuigen dat de toekomstperspectieven duidelijk aantoonbaar zijn en dat de vertaalslag hiervan aansluit bij de waardering en de externe vraagprijs. De verkoopprijs die uiteindelijk tot stand komt, is dikwijls het resultaat van een onderhandelingsproces.

Valkuil

Na bepaling van de uiteindelijke prijs en de vastlegging hiervan in een intentieovereenkomst dient de koper nog wel ‘even’ de benodigde financiering te realiseren. Dit is een veelvoorkomende valkuil, waardoor veel overdrachten alsnog geen doorgang vinden. Uiterst vervelend, eens te meer omdat deze situatie leidt tot waardevernietiging. De waarde van een bedrijf dat opnieuw de markt op gaat, zal automatisch devalueren omdat de eerste overeengekomen prijs niet financierbaar is gebleken. Dit doemscenario wordt natuurlijk sterk bepaald door de financieringsmogelijkheden en de toekomstvisie van de koper. De markt interpreteert dit echter op geheel eigen, subjectieve wijze.

Financieringsratio

De vooraanstaande bedrijfsovernamespecialist Adcorporate gaat daarom bij de prijsbepaling van een bedrijf niet alleen uit van de reguliere waarderingsmethodes en aanwezige benchmarkgegevens maar ook van de financierbaarheid. Daardoor is het mogelijk om vooraf in te schatten welk bedrag de kopende partij maximaal kan financieren. Hierbij worden verschillende scenario’s en constructies gehanteerd, met als voordeel dat de bandbreedte waarbinnen zich de uiteindelijke overnameprijs zal bevinden op voorhand kan worden vastgesteld.

Verwachting versus realisatie

Wie rekening houdt met het aspect financierbaarheid kan voorkomen dat er een niet te realiseren vraagprijs wordt vastgesteld en gecommuniceerd naar de markt. Juist het maken van een reële inschatting is van onschatbare waarde. Niet alleen omdat het overdrachtstraject hierdoor automatisch sneller verloopt, maar vooral omdat de verkopende ondernemer zijn doelstellingen kan behalen en daardoor met een tevreden gevoel terugblikt op het totale traject.

  • bedrijfswaarde
  • Bedrijf verkopen
  • Bedrijfsovername
  • waarde bedrijf
  • financieringsratio
  • financiering
  • bedrijf kopen
  • waardering bedrijf