Terug naar het overzicht

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten: Deze kosten hebben betrekking op het personeel, maar omvatten niet de lonen en salarissen en sociale lasten. Voorbeelden hiervan zijn opleidingskosten, reis-, verblijf- en andere onkostenvergoedingen.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst

  • Kosten
  • jaarrekening
  • waarde
  • financiĆ«n