Belastinglatentie

Bij een bedrijfsovername kan sprake zijn van belastinglatentie. Hoe dit ontstaat? Bij de overname van het bedrijf wordt de koopprijs toegerekend aan de reële waarde van de geïdentificeerde activa en passiva. Dit wordt gerekend op het tijdstip van de overname. Als de fiscale boekwaarde door de overname niet wijzigt is er sprake van een belastbaar verschil dat uiteindelijk resulteert in belastinglatentie. 

 

Ontstaan belastinglatentie

Voordat verder ingegaan wordt op de verschillende soorten belastinglatentie is het van belang om duidelijk te hebben wat dit begrip precies inhoudt. Belastinglatentie is een ander woord voor belasting die in de toekomst betaald moet worden, maar waarvan een bedrijf op dit moment al weet hoeveel het is. Zo moet dit door het bedrijf worden gereserveerd op de balans. 
 
De tijdelijke verschillen op de balans ontstaan doordat de baten en lasten fiscaal op een andere periode worden verantwoord dan bedrijfseconomisch. Hierdoor ontstaan verschillen in het tijdstip waarop de belasting geheven wordt en ontstaat de post belastinglatenties. De volgende tijdelijke verschillen kunnen ontstaan.
  • Belastinglast: Dit wordt berekend over de bedrijfseconomische winst
  • Belastingschuld: Verschuldigd aan de bedrijfseconomische balans en te betalen aan vennootschapsbelasting
  • Belastinglatentie: Het verschil tussen de belastinglast en de te betalen vennootschapsbelasting
 

Soorten belastinglatentie

Dieper ingaand op belastinglatentie kan je zien dat hierin drie verschillende vormen zijn. Zo kan je onderscheid maken tussen actieve-, passieve- en overige belastinglatentie. Hieronder zijn deze verschillende vormen verder uitgewerkt. 

Actieve belastinglatentie

De actieve belastinglatentie zijn in feite de latente belastingvorderingen. Deze kunnen in de toekomst leiden tot te verrekenen belastingen wat uiteindelijk zorgt voor een lager bedrag. De verrekenbare tijdelijke verschillen kunnen ter zijnde tijd mogelijk leiden tot een lagere uitval van de te verrekenen belasting. 

Passieve belastinglatentie

Onder de passieve belastinglatenties vallen de latente belastingverplichtingen. Dit leidt in de toekomst vrijwel zeker tot het betalen van belastingen. De belastbare tijdelijke verschillen bij de realisatie of afwikkeling leiden tot de betalen belasting. 

Overige belastinglatentie

Indien er sprake is van overige belastinglatentie spreek je van overige tijdelijke verschillen. Deze leiden nooit tot betaling of te verrekenen belasting.

Bedrijfsovername van A tot Z

Naast dat belastinglatentie een belangrijke rol speelt bij een bedrijfsovername behoren hier ook nog andere onderdelen toe. Nadat je de knoop hebt doorgehakt om je bedrijf te verkopen helpt Bedrijventekoop.nl je graag van A tot Z. Daarom hebben wij hieronder het bedrijfsovernametraject vereenvoudigd voor je weergegeven. 
Wil jij een uitgebreid stappenplan die je door het bedrijfsovernameproces heen sleept? Ook dan scieten wij je graag te hulp. Download bijvoorbeeld onze gratis whitepaper, waarin wij een uitgebreide beschrijving van het overnameproces geven.
 
Download hier onze whitepaper
Whitepaper Bedrijf verkopen